Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Sekcja Finansów

Główny Księgowy

Pani Janina Pelczar

Sekcja Finansów

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji komendy miejskiej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 514
Wprowadzony przez: Krystyna Janusz
Data opublikowania: 2018-03-23 13:48:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-03-27 12:17:50 Krystyna Janusz
2019-03-27 12:16:00 Krystyna Janusz
2019-03-27 12:15:33 Krystyna Janusz
2018-03-23 13:53:14 Krystyna Janusz Publikacja artykułu
2018-03-23 13:53:01 Krystyna Janusz
2018-03-23 13:52:46 Krystyna Janusz