Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej
st. kpt. Piotr Szydło

Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:
a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
b) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
c) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu (miasta),
d) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
e) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
f) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu (miasta), w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
g) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
h) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
i) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
j) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
k) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
l) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
m) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
n) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej,
o) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
p) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską.


 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3941
Wprowadzony przez: Krystyna Janusz
Data opublikowania: 2005-02-10 14:44:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-23 13:56:43 Krystyna Janusz
2018-03-23 13:56:36 Krystyna Janusz
2018-03-23 13:55:04 Krystyna Janusz
2018-03-23 13:51:09 Krystyna Janusz
2013-01-31 15:03:59 Krystyna Janusz
2011-04-18 07:37:47 Krystyna Janusz
2009-05-15 07:40:13 Krystyna Janusz
2008-02-15 14:47:45 Krystyna Janusz
2007-03-22 11:10:37 Krystyna Janusz
2007-03-22 11:09:31 Krystyna Janusz
 
Pokaż starsze