Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Znak sprawy: MT.2370.24.2019                  Krosno, 2019-12-11

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,
Fax.(0-13) 43 67 110
www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

OGŁOSZENIE
nr 5/2019

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

dostawa oleju napędowego zimowego w ilości – 11000 litrów (o parametrze temperatury blokady zimnego filtra na poziomie -20 st. C) oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6.