Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie :

- sorbentu uniwersalnego posiadającego wszelkie obowiązujące normy, atesty
i aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP,PZH) –  2000 kg.

OGŁOSZENIE

nr 2/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) – 21 kompletów

(zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

Znak sprawy: MT.2370.4.2020                                                                Krosno, 2020-06-04

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

 

OGŁOSZENIE

nr 1/2020

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95
w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6