Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krośnie

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krośnie

bryg. mgr inż.   Krzysztof  MARSZAŁEK

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krośnie

mł. bryg. mgr inż.   Dariusz  GRUSZKA