Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE

nr 4/2020

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701–705 k.c.,

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

 

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) –  min. 16 kompletów

 

- (zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania w przypadku
nie otrzymania planowanych środków na realizację przedsięwzięcia),

- (zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta
i posiadanych środków finansowych),

- (zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 30% zamówionych rozmiarów
z ogólnej ilości przedmiotu zamówienia w okresie do 1-go roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany rozmiarów tylko tych produktów, które nie będą nosiły śladów użytkowania).

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:
Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie zestawu do prania i konserwacji ubrań specjalnych:

- pralnico-wirówka do prania i konserwacji ubrań specjalnych,

- zestaw pomp dozujących umożliwiających automatyczne dozowanie,

- suszarka bębnowa do suszenia ubrań specjalnych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie :

- sorbentu uniwersalnego posiadającego wszelkie obowiązujące normy, atesty
i aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP,PZH) –  2000 kg.

OGŁOSZENIE

nr 2/2020

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przedmiotów odzieży specjalnej
w asortymencie:

- ubranie specjalne dla PSP normatywne (3 częściowe – kurtka ciężka, kurtka lekka, spodnie) – 21 kompletów

(zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych kompletów ubrań specjalnych w zależności od wysokości ceny zaoferowanej przez oferenta i posiadanych środków finansowych)

 
1 do 10 z 39