Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.itl.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

ZAPYTANIE  OFERTOWE

nr 3/2017

do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustywy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Remont instalacji teletechnicznej - okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem DATA na II piętrze Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP Krosno, na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Informacja o rejestrze zbiorów danych

 

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za 2013 rok.

 Kontrola.pdf

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2014. 

 Kontr_14.pdf

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2015.

Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2016.

Oświadzenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

 

  • Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach przetargowych

 

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.itl.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustywy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).

Remont isntalacji teletechnicznej - okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem DATA na II piętrze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.  

 

Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
 
1 do 10 z 23