Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

KLAUZULA INFORMACYJNA

       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Znak sprawy: MT.2370.6.2019                                                         Krosno, 2019-04-30

 

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE

38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110

www.kmkrosno.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

 

OGŁOSZENIE

nr 1/2019

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12.000 litrów do Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty - docelowo starszego ratownika.

więcej...

Główny Księgowy

Pani Janina Pelczar

 
1 do 10 z 28