Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE

nr 2/2018

przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1603 z późn. zm.).

 

1.   Przedmiot zamówienia/nazwa:

 

dostawa oleju napędowego w ilości – 12.000 litrów ( 6000 litrów o parametrze temperatury blokady zimnego filtra na poziomie -23 st. C i 6000 litrów o parametrze temperaturze blokady zimnego filtra na poziomie -43 st. C) oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 2.000 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń budynku Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku magazynowo-garażowego

Samodzielne Stanowisko Pracy ds Finansów

Pani Janina Pelczar

Informacja o rejestrze zbiorów danych

 

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za 2013 rok.

 Kontrola.pdf

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2014. 

 Kontr_14.pdf

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2015.

Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2016.

Oświadzenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2017.

Oświadzenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2017

Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej za rok 2018.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.

Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 
1 do 10 z 23